Adobe Flash Player PPAPI 32.0.0.465

Adobe Flash Player PPAPI 32.0.0.465

Adobe Systems Incorporated – 1,1MB – Demo – Android iOS Windows Mac Linux
ra khỏi 54 phiếu

Nhận được từ Adobe Systems Incorporated

image/svg+xml EXCELLENT User Rating

Tổng quan

Adobe Flash Player PPAPI là một Demo phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi Adobe Systems Incorporated.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 19.572 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Adobe Flash Player PPAPI là 32.0.0.465, phát hành vào ngày 08/12/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 20/11/2014. Phiên bản phổ biến nhất là 32.0.0.465, được sử dụng bởi 29 % trong tất cả các cài đặt.

Adobe Flash Player PPAPI đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac/Linux. Tải về tập tin có kích thước 1,1MB.

Người sử dụng của Adobe Flash Player PPAPI đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Adobe Flash Player PPAPI!

Cài đặt

người sử dụng 19.572 UpdateStar có Adobe Flash Player PPAPI cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Adobe Systems Incorporated
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản