Adobe Flash Player PPAPI 27.0.0.130

Adobe Flash Player PPAPI 27.0.0.130

Adobe Systems Incorporated - 1,1MB - Demo - ra khỏi 44 phiếu

Nhận được từ Adobe Systems Incorporated

5 Stars User Rating

Tổng quan

Adobe Flash Player PPAPI là một Demo phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi Adobe Systems Incorporated.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 74.393 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Adobe Flash Player PPAPI là 27.0.0.130 , phát hành vào ngày 12/09/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 20/11/2014. Phiên bản phổ biến nhất là 26.0.0.151, được sử dụng bởi 73 % trong tất cả các cài đặt.

Adobe Flash Player PPAPI đã yêu cầu một trong Android/iPhone/Windows hệ điều hành để chạy trên máy tính, nó sẽ được cài đặt trên. Tải về tập tin có kích thước 1,1MB.

Người sử dụng của Adobe Flash Player PPAPI đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Adobe Flash Player PPAPI!

Cài đặt

người sử dụng 74.393 UpdateStar có Adobe Flash Player PPAPI cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Adobe Systems Incorporated
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản